بایگانی برچسب: تالار بزرگ

تالار چت

تالار چت :تالار چت بزرگ که دامنه اصلی ان واگذار شد و این تالار چت جدید است و امده تا کاربران قدیمی تالار را به خود جذب کند تالار چت دارای تالار های بسیار متفاوت و شیک و زیبایی است و محیطی تالار گونه دارد و شباهت زیاد یبه قصر دارد تالار چت از بهترین چتروم ها یحال حاظر فارسی است